LOADING CLOSE

IDENTIFICACIÓ

 

La titular del web és:

 

La Sra. M. del Pilar Pueyo García, amb DNI 46126302D, llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona i membre de el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona amb el número 8.892

Té el seu domicili a Rambla Anselm clau 19 – 08940 – Cornellà de Llobregat, Tel. 933.770.297 OF F0810150 correu electrònic: [email protected]

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Farmàcia Ortopèdia Mª del Pilar Pueyo García es compromet a no utilitzar cap dada cedit pels seus usuaris a cap altra empresa.

 

DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El domini d’aquest web www.farmacia-ortopedia-rambla-cornella.com ha estat registrat i és propietat de Mª del Pilar Pueyo García, a qui li queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre tot el contingut, els textos, el grafisme, els logotips, els colors corporatius, la forma, la combinació de text vídeos i imatges, l’estructura i representació de cadascuna de les seves parts, la majoria de les seves fotografies (a excepció, lògicament, de les que ens han cedit els laboratoris als quals publicitem).

Es prohibeix expressament la reproducció total, parcial o substancial dels continguts d’aquesta web, ni l’aprofitament indegut no autoritzat de l’esforç creatiu, per estar protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual.

És responsabilitat exclusiva de l’usuari llegir periòdicament i complir totes les lleis aplicables a la visita i navegació per aquesta web. Mitjançant l’accés a www.farmacia-ortopedia-rambla-cornella.com, l’usuari mostra la seva conformitat amb la Política de Privacitat, reconeix haver llegit l’Avís Legal, i es compromet a acceptar els criteris de navegació ia visitar aquest web d’acord amb els avisos inclosos aquí descrits. L’usuari d’aquesta web també es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar a Farmàcia Ortopèdia Mª del Pilar Pueyo García derivats de plagi total o parcial, i còpies no autoritzades dels seus textos, continguts, estructures i imatges, dels drets de imatge de les persones que apareixen en les seves fotografies, dels drets al seu honor ia la seva intimitat.

Els termes i condicions d’aquest lloc web queden, a tots els efectes, sotmesos als jutjats i tribunals espanyols i Farmàcia Ortopèdia Mª del Pilar Pueyo García es reserva el dret d’exercitar, totes les accions legals consideri necessàries, per reclamar els danys i perjudicis derivats de l’incompliment del que anteriorment citat en aquest Avís Legal.

La titular Mª del Pilar Pueyo García es reserva el dret de modificar qualsevol contingut d’aquest web, i no es fa responsable dels danys que pogués ocasionar als sistemes informàtics dels usuaris per l’existència de virus no detectats.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament i de el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes, s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran incorporades a una base de dades el tractament té per finalitat donar resposta a la sol·licitud enviada, el contacte i l’enviament d’informació que pugui ser d’interès de l’usuari.

El / la farmacèutic / a Mª del Pilar Pueyo García no té previsió de cedir les dades, excepte per imperatiu legal.

L’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició per escrit a la Sra. Mª DEL PILAR PUEYO GARCÍA a RAMBLA ANSELMO clau 19 – 08940 – Cornellà DE LLOBREGAT o per e-mail: farmaciapueyo @ cofb.net

 

ENLACES

Farmàcia Ortopèdia Mª del Pilar Pueyo García no es responsabilitza l’accés als enllaços a altres llocs web per no poder controlar aquests elements externs, i s’eximeix de tota responsabilitat referent al seu contingut, serveis, informació, arxius o publicitat que aquests llocs disposin.

×